неделя, 11 февруари 2018 г.

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТИТЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РБЪГАРИЯ
Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации, свързани с културно-историческото ни наследство и представители на суверена, изискваме в навечерието на Националния ни празник  да изпълните едно от основните си задължения – отдаване на почит към вечния Български дух, допринесъл за развитието на днешната цивилизация, поне според световни авторитети.
Преди 4 години отново направихме изискване до всички вас, което бе първата ни крачка към промяната - премахване на тюркския произход на Аспаруховите българи от държавните сайтове.  
По повод подмяната на славната българска история с външна и вътрешна намеса, и широко отразеното в медиите създаване на нов политически проект „кан Кубрат“ и то от историк, изискваме в кратък срок да се инициира с държавна намеса научна конференция, която да събере не само официални учени, а и изследователи, запознати с хилядолетната история на българския дух.  В тази връзка подкрепяме призива на депутата и лидер на Атака Волен Сидеров официалните историци да докажат титлата кан или хан на Кубрат.
Възможно ли е Кубрат да е кан или хан, след като доказано е приел Християнството в Цариград още в детските си години? Възможно ли е да носи корона, след като титлата му е кан и хан, а не Цезар-Цар, както внукът му Тервел – според монетите с негов лик? Време е да се отвори истинската история на българите и тя да залегне в учебниците на нашите деца, които да знаят своя род и произход, да уважават корените си, а не да растат като цветя без корен и да ги превръщаме в емигранти-чуждофили.
Време е Министерството на културата да направи ревизия на всички музеи в България, в които българите се появяват чак през 19 век, за да освободят България от Османската империя. Преди това има неясни племена, траки, римляни, гърци, византийци, османци и така до 19-ти век. Да се подведат под наказателна отговорност всички учени, подменили историята ни. Изискваме да се въведат в учебниците ни след 100 години забвение писмата на цар Калоян до папата – това е един безценен български източник и светъл поглед върху хилядолетната ни история.
Наш дълг е да дадем правилна насока на енергията на подрастващите поколения, да породим национална гордост в съзнанието им, да възпитаме морално-волеви качества и интелектуални интереси, взаимно зачитане, уважение към обществото и Отечеството за едно пълноценно, цивилизовано и проспериращо общество.
Очакваме вашия положителен отговор в рамките на 14 работни дни от внасянето на писмото.

Подписи на родолюбиви организации и изследователи, подкрепили Изискването за Доказване титлите на българските държавници – хан/кан или Цезар/Цар:
Организация на Обединените Българи, председател Живко Бъчваров:
Сдружение Велика БОЛГАРИА, председател Патриция Кирилова:
Изследователски екип РУНИТЕ ГОВОРЯТ – Мила Салахи:
Борислав Стамов, историк:
Поли Паскова, Народна певица:

вторник, 6 февруари 2018 г.

КЪМ МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: ЗАЩО КУЛТУРАТА И ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НЕ СА ПРИОРИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

      До министъра на културата,
          г-н Боил Банов:       

Във връзка с поредица от мои репортажи за неграмотността и лъжите за българската история, изписани в сайтовете на българските министерства и в музеите на България, изпращам въпроси към министъра на културата и се надявам в срок от 14 дни, съгласно Закона за достъп до обществена информация, да имам отговор.  

Г-н Банов,

Срамно е в 21 век, когато имаме достъп не само до съветски източници за българската история, да повтаряме огромната лъжа за славяни, славянска азбука и други манипулации, имащи за цел да унищожат духовната роля на българите в развитието на днешната цивилизация. 
Ако и управляващите нямат понятие от тези въпроси, значи всеки може да посегне на най-важния елемент в националната ни сигурност и идентичност - Културно-историческото наследство. Занимавам се с тази тема не само като журналист, но и като магистър Защита на Културно-историческото наследство на България. 

Въпроси: 
- Г-н Министър, през годините след промените, тоест вече почти 30 години, в държавното ни управление културата и историческото ни наследство не са приоритет. Какво трябва да се промени според Вас?

- Вече 30 години не се решава един национален проблем в  Културно-историческото ни наследство - тюрки, славяни, траки или българи сме? Това се вижда ясно и в държавните сайтове, по-специално на Външно министерство, който показвам тук. Този проблем оказва огромно негативно влияние върху националното ни самосъзнание и идентичност, води до нихилизъм и самоотричане, а следствието е висока емиграция. Имате ли проекти за решаването на проблема? 

- Да се върнем на държавния сайт на Външно министерство и твърдението в него, че азбуката ни е славянска. Вече има достатъчно литература и изследвания, които доказват, че такова понятие няма, то е историческа и политическа манипулация. Все още ли политиката ни е свързана с Москва, че не може да напишем, че азбуката ни е българска?

   -  Голям удар срещу древната и средновековна българска история нанасят и регионалните исторически музеи в страната. Един от примерите е музеят в Кюстендил, където бях преди дни. Това е градът, в който прадядо ми Ильо Войвода се преселва от родния му град Берово, днес в Македония, след като градът е отделен от България. В този музей има наличие на древно културно наследство, но екипът, който е съставил текстовете към изложбата, подредена през 2007 г., явно е антибългарски. Не само че до 19 век почти никъде не виждаме наличие на българи в Кюстендил, а и след римската му епоха, влизаме в славянска такава, като дори името му Велбъжд било славянско?! 

- Г-н министър, знаете ли че в 90 процента от музеите в България за българи се споменава след 18 и 19 век? Имате ли представа чии интереси обслужват музеите и тези, които имат право да слагат подобни текстове?

- Подобен е случаят с музея в Хисаря, където също не можем да видим българи до 18-19 век. Но пък има абсурди, според които гърците от Тасос, прогонени от гърците от Атина, бягат и са приютени от траките в днешен Хисар?!? Знаете ли, че в почти всяко българско семейство, включително и моето, има прогонени българи от Беломорска Тракия, в която попада и Тасос и само преди 100 години там е имало милионно българско население. Как преди хиляди години там е имало само гърци, гонени от други гърци? 

- Г-н министър, има ли възможност да се назоват с имената им тези, които са допуснали подобно престъпление спрямо българската историческа памет и бихте ли съдействали тези хора да бъдат показани на българското общество с превенцията да се предпазим от следващите опити да се подмени историческата ни памет и национално самосъзнание?

   Ето и цитати от сайта на министерството на външните работи, които напълно отричат България и нейния духовен принос в развитието на европейската цивилизация: 

Министерство на външните работи - История

В края на ІХ в. братята Кирил (Константин Философ) и Методий създават и разпространяват славянската азбукаТехните ученици Климент и Наум идват в Българиякъдето са радушно приети и намират добри условия за работа. Те развиват богата образователна и литературна дейност. От България ...

събота, 3 февруари 2018 г.

ЕКИПЪТ „РУНИТЕ ГОВОРЯТ 2” С ПИСМО ДО ПОЛИТИЦИТЕ: МАКЕДОНИЯ Е БЪЛГАРСКА

            ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   
ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                           
ПОЗИЦИЯ НА ЕКИПА „РУНИТЕ ГОВОРЯТ 2” 
ОТНОСНО КОЙ ДНЕШЕН НАРОД Е ЗАКОНЕН НАСЛЕДНИК НА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ЦАРСТВО

Гърция е създадена в следствие на големите лъжи на патриаршията в Константинопол и реализирана като проект на Цариградската патраршия през 1830 година след възстание срещу Османската империя. 
За създаването на държавата Гърция принос имат Великобритания и Франция.
Намерете исторически източници, кога в древността  е имало Гърция?
 Имало е Елада, но тя няма нищо общо с днешна Гърция. Омир пише за Елада, че е тирейско (популярно тракийско) царство. Автентичният, древният елинизъм е свързан с единствено и само с Великата тирейско-българска цивилизация. Т.нар. пет  „древногръцки” езика със съответните наречия са тирейски езици. Днешният гръцки език е смесица от множестно балкански, индоевропейски елементи и семитски такива... Официаленият език  до скоро катаревус и  димотика. И още десетки различни говори. 
Проф. Д-р Г. Сотиров дава много добър пример за гръцкия език, с няколко глагола, в неговата „Elementa Nova Pro Historia Macedono-Bulgarica“ (1986), Канада. Днешния гръцки не е напълно хомогенен език, като българския, а съставен от различни елементи, и това си личи и днес, колкото и да е обработвано през годините и столетията...
Източната римска империя никога не е била гръцка империя. Столицата на Източната римска империя е тирейският град Бизантион (Биза и пр.). Преобладаващото население на Източната римска империя е тирейско-българско.  Източната римска империя никога не е имала грък император, повечето императори са тиреи. Единствената институция в Източната римска империя, която е била овладяна от данайците е патриаршията в Константинопол.
Нека гръцките историци ни покажат генеалогията на гръцките царе или на данайските царе от древността до XVIII век. Кои са владетелите на „древна” Гърция или Даная? Знаем писанията им за тирейско-български владетели и царства представяни за „древногръцки” владетели и царства, затова ще им представим нашите доказателства и тези, че те са неделима част от Великата тирейско-българска цивилизация!
На древна Македония и Аелександър Велики единствени законни наследници сме ние, българите!


Какви претенции могат да имат днешните гърци и Гърция? Племето на Дан може да има претенции към прародините си Индия и Етиопия. В Аргос (Пелопонес) племето на Дан е мимикрирало в тирейски царства и никога не е имало собствено царство и държава в древността на Балкански полуостров. Който желае да узнае повече, нека прочете трагедията на Есхил „Молителките”, в нея абсолютно достоверно се показва произхода на данайците. 

Позицията е изготвена от екипа, в състав: 
 

Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Поли Паскова, Стефан Ганев, Николай Иванов, Даниел Калчев

сряда, 31 януари 2018 г.

ЕЛЕНКО АНГЕЛОВ С РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА УЧЕБНИК ЗА МЪЖЕ

Рецензия за книгата УЧЕБНИК ЗА МЪЖЕ: Патриция ли, знам я, е как, нали Кирилова, да бе приятелка ми е, добра!
Тя е от онези секси дами, които на екзистенциалния въпрос „колко прави 1+1“, без свян ще отговори с усмивка, че е равно на 69!
От Патриция можем само да се учим.
Съчетала тяло, наследено от пра-пра баба й Афродита и глава за бизнес от пра-пра дядо си Хермес, тя с чаровна усмивка не се колебае винаги да изправя кривите краставици.
Практическите й съвети и уроците са едно необходимо и достатъчно условие мъжът да си бъде мъж, а джендърът да си ври с другите подправки в тенджерата под налягане.
Желая успех от сърце на УЧЕБНИКЪТ И ЗА МЪЖЕ, и винаги да бъде с пълен член!
С обич, Еленко Ангелов!


четвъртък, 25 януари 2018 г.

ЗА КОНВЕНЦИЯТА, ТРЕТИЯ ПОЛ И ПРАВОТО МИ ЗА БРАК С КУЧЕЧестно да призная, това с Конвенцията за защита правата на жените, която защитава и избора на всеки да е мъж, жена, трети или четвърти пол, ме провокира да се боря за правата на всички, които лежат в заведения за психично болни, защото твърдят, че са Наполеон, Атила и други велики личности от световната история.
Защо ни ограничават само до сексуалния избор?
Като търсим равни права на всички, да допълнят в тълкуването, че както мога да си избера да съм трети пол, да имам право да избирам, че съм извънземно, кацнало от Луната, или че съм Дева Мария, Клеопатра и всичко, което имам право да избирам да бъда.
Или да бъда куче например, не човек. Това да се добавя в документите ми, както и третия пол разни организации вече имат право да добяват!
Също така да се гарантира правото ни да правим не само еднополови бракове, а и бракове с животни!
Ако обичам кучето си повече от всеки друг, защо да нямам право да сключа брак с него? Или с коня, с кравата си и т.н.? Да имаме право да си осиновим и други кучета и деца, за да е пълно семейното ни щастие?
Не се ли усещат, че така не гарантират права на нормални хора?

вторник, 16 януари 2018 г.

АДВОКАТ ХАРИЗАНОВ: НЕДОМИСЛЕНИ ЗАКОНИ ПРЕЧАТ НА БИЗНЕСА

   Адвокат Явор Харизанов от адвокатско дружество ХАРИЗАНОВ И ПАНЧЕВА е завършил Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има 10-годишна практика в областта на Търговското и вещно право. Специалист по Интернет право, с технически познания в уеб-разработките, Интернет търговията и интелектуалната собственост.

- Адвокат Харизанов, в средата на декември м.г. бързащите за Коледна ваканция депутати гласуваха като на инат промени в Трудовия кодекс, които вързаха ръцете на бизнеса за седмици, дори месец. Защо тази поправка предизвика толкова проблеми?
- Защото текстът на поправката явно не е бил съобразен с останалото търговско и данъчно законодателство, както и не са направени нужните консултации и не е взето становището на бизнеса, експертите в  Търговския регистър, НАП, а също и Главна инспекция по труда. Ефектът от това решение беше отново за сметка на бизнеса. В продължение на седмици, на практика бе спряна възможността да бъдат прехвърляни дружествени дялове, вкл. и между съдружници.
Промяната в чл. 129 ТЗ има ясна цел: да не може да се прехвърлят дяловете във фирмата без да бъдат доказани определени обстоятелства, а именно:
1. че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения и обезщетения и
2. че няма неизплатени осигуровки на работниците и служителите.
Казано на човешки език, ако днес реша да прехвърля моята фирма на името на сестра си, аз няма да мога да го направя, защото длъжностните лица по регистрацията ще изискат да удостоверя, че съм платил заплатите и осигуровките на работниците и служителите си. Дори никога да не съм имал работници и служители.
Проблемът е в това, че поправката влезе в сила преди да бъде начертан ясен ред, по който ще става това удостоверяване. В резултат, длъжностните лица в Агенция по вписвания започнаха да изискват от търговците документи, които на практика администрацията на Република България не издава: удостоверения от Главна инспекция по труда, а също и от НАП, от които да е видно, че условията на чл. 129 ТЗ са спазени. Това естествено може да се определи като „връзване на гащите” от страна на Търговския регистър, за което естествено, той не може да бъде корен.

Следва да се отбележи обаче, че Агенцията по вписвания не реагира адекватно, тъй като няколко дни след като проблемът стана кристално ясен, на уеб сайта й се появи съобщение, с което на търговците беше казано, че до до приемането на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти, те ще се доказват от работодателя, т.е. от самите търговци с удостоверение. По този начин бизнесът беше изпратен за зелен хайвер, тъй като адвокатите започнаха да подготвят такива удостоверения и те бяха подписвани и подпечатвани от търговците и прилагани като част от документацията за продажбата на дялове. Въпреки това, отказите продължиха.

Впоследствие, от 01.01.2018 г. влезе в сила промяна в ДОПК, чл. 87, ал. 11 и 12, съгласно която стана ясно че установяването на част от тези обстоятелства ще става служебно по електронен път от Националната агенция за приходите. За целта, НАП ще трябва да определи реда, по който това ще става. Това обаче, все още не се е случило, а дори и да се случи, то ще реши само половината от проблема. Така е, защото по отношение на трудовите възнаграждения и обезщетенията, другата замесена институция, Главна инспекция по труда, публикува на страницата си съобщение, че няма законово задължение да издава такива документи, каквито Агенция по вписвания изисква. Нещо повече, аз мисля че ГИТ дори не разполага с такава база данни и дори да й се вмени такова законово задължение, тя няма да може го изпълнява чисто практически.

- Агенцията по вписвания отказва да вписва промени в собствеността на фирми, без да е ясно защо. Вие, като юрист, как се справяте с тази ситуация?

- Не можем да се справим. След публикуване на съобщението на сайта на Търговския регистър, ние започнахме да подготвяме за клинтите си удостоверения, които бяха подписвани и подпечатвани от търговците. Но отказите продължиха и то в пълно противоречие с указанията на Министерство на правосъдието и информацията, която се намираше на собствената им страница. Аргументите на длъжностните лица бяха напълно логични: че тези удостоверения имат чисто декларативен характер и никаква удостоверителна сила.
По този начин длъжностните лица в Агенция по вписвания дадоха много ясен сигнал към законодателния орган и тези, които вземат решения за такива поправки - те следва да бъдат съобразени и консултирани с експерти, които познават въпросната материя. А това са именно Търговския регистър и хората, които работят там. Трябва да има механизъм, по който такива промени да бъдат обсъждани със съответните лица, които имат нужните юридически и практически знания, имат по-всеобхватен поглед и биха могли по-добре да съобразят ефекта от едни такива промени.

- Същата агенция няколко пъти връща на адвокатите откази за вписвания, с искане на допълнителни документи. Но с внасянето им, отново се получава отказ. Това законно ли е?
- В случая, длъжностните лица по регистрацията правят всичко възможно да действат законно, а ако има пропуски, те са резултат от административно-бюрократичния нонсенс, в който ги е поставил законодателния орган.

- Изобщо законни ли са тези откази, особено когато става дума за прехвърляне на дялове между собствениците, а не на трети лица, каквато е мотивацията за промяната в този кодекс?
- Законни са, но са резултат от лош закон.

- Какви трудности очаквате да донесе на бизнеса всичко това?
- Агенцията по вписвания е един от добре работещите органи в последните 7-8 години. Много неща бяха направени, вкл. по отношение на намаляване на тежестта за бизнеса: беше предвидена и добре въведена възможността да се работи по електронен път, в резултат на което бяха намалени и таксите. Всичко това даде много на бизнеса. Смятам, че проблемът постепенно ще бъде изчистен и нещата ще си дойдат на мястото.

- Какви са най-честите абсурди, с които се сблъствате?
- Сблъсвкваме се и с големи, но най-честият абсурд, с който се сблъсквам, е малък. Това е удостоверението за актуално състояние и тези, които го изискват. Вече почти 10 години, Търговският регистър е електронен. Можете да посетите сайта www.brra.bg и да видите в реално време кой е собственик, кой е управител на дадена фирма, да се запознаете с финансовите й отчети и т.н. Въпреки това, все още има счетоводители, които искат от хората  хартия. След като регистрираме дадена фирма, ние обясняваме на клиентите си, че единственото, което ще получат е 9-цифрен номер, който идентифицира фирмата им сред останалите.  Без решения, без удостоверения. С този номер те могат отидат в банка, при нотариус или в НАП и никой няма да им иска документ на хартия, който да доказва, че фирмата съществува. Въпреки това, все още има хора, които изксват тази хартия и то без ясно да осъзнават, че написаното на тази хартия може да не е вярно. С удостоверението за актуално състояние, Агенция по вписвания удостоверява определени обстоятелства към определен момент. Тези обстоятелства може да бъдат променени за 4 дни. Затова тези удостоверения нямат никаква юридическа стойност в оборота. Те са наследство от времето, когато фирмите се вписваха в окръжните съдилища и всяка фирма си имаше фирмено дело и  БУЛСТАТ номер. Сега регистърът е електронен. има уеб сайт, на който всичко се вижда.

- Бюрокрацията ли създава повече проблеми на бизнеса или правно неграмотните депутати? 
- Бюрокрацията създава проблеми на бизнеса по традиция. Бизнесът обаче се учи бързо и вече изисква електронни услуги, които да му пестят време. Тези електронни услуги все още не са дошли или идват в много компромисен вид, който не върши работа. Има много причини за това: големият брой служители в администрацията, които биха станали излишни, честите смени в ръководствата, техническата грамотност и обезпеченост, изпълнението, изграждането на бази данни, а също и някак липсва воля по различните нива. В момента ние разработваме платформата www.bezgishe.bg. Тя ще събира и ще дава указания за всички електронни услуги, които гражданите могат да ползват.

- Какво ще посъветвате всички, които имат проблем с прехвърлянето на дялове?
- Ако могат, да изчакат. Или да си намерят упорит адвокат.


Едно интервю на Патриция Кирилова

събота, 13 януари 2018 г.

КАК ПОЛЯКЪТ ДОНАЛД ТУСК ДАДЕ УРОК ПО ИСТОРИЯ НА НЕГРАМОТНИТЕ НИ УПРАВНИЦИНеочакван урок по история на древната българска държава произнесе при откриването на българското Европредседателство не български политик, а председателят на Европейския съвет и бивш полски премиер Доналд Туск. Още по изненадващо е, че речта му не е писана с помощ от българи, а от ирландеца Хюго Брейди. Наследникът на предците ни от Ирландия е журналист, пише за „Гардиън” и „Файненшъл таймс”. През последните три години стои зад речите на Доналд Туск.  
"Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка, кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача – да се поднови европейската перспектива за целия регион. Вие винаги сте били решителни и смели, което потвърдихте и през последните години."
Хиляди българи от цял свят гордо вдигнаха глава след тази реч на поляка, който за разлика от българските политици не каза и дума за редовно спряганата от управниците ни измислена от вражески нам интереси 681-ва година, не каза дума и за славянската писменост, нито за славяните, макар комунизмът да промени учебниците и в Полша по този исторически въпрос.  
Нормално ли е европейски политици да говорят за древността на България и за българите като наследници на Спартак, а нашите официални историци да повтарят зле скалъпена огризана история на древния ни род, с което да ставаме за смях в цял свят?
Не е ли време децата ни да учат истинската история на България, а не да се чудят като някой чужденец им каже, че това е най-старата държава в Европа - въпреки опитите на наши съседи да пренапишат световната история, истината отново излиза на бял свят?
Трябва ли да възпитаваме нихилисти, като в родните училища не става и дума за връзката на Спартак с българите? А се повтаря антибългарската пропаганда, че Аспарух е тюрк и идва на кон от монголските ширини, за да създаде с други тюрки като него държава на име България, сливайки се  с някакви славяни, за които историческите хроники упорито мълчат?
На коя друга нова държава от този период - 7-8 век, великата Римска империя плаща данък? С основанието, че тази земя принадлежи на българите по родово право? Нали са тюрки?  
Няма отговор и на друг основен исторически въпрос - защо всички древни хроникьори пишат за Троянската война и за войската на Ахил, съставена от мирмодонци-българи? Троянската война, за тези които са грамотни колкото политиците ни исторически, предхожда Спартак и всичко, което се е случвало в Европа, с хилядолетия?
Закърмените с антибългарска идеология мозъчни инвалиди, които пишат учебниците на децата ни по история, мълчат и по друг важен въпрос - Защо в кореспонденцията си с папа Инокентий II, великият ни цар Калоян - пръв спрял касапското нахлуване на тамплиерите в българския град на царете - Цариград, казва, че българите сме от келто-латински произход, не казва нищо за славяни и за тюрки? 
И защо папата му пише: "С удивление разбрах, като прочетох документите за българите, че ти произхождаш от древен царски род, създател на Рим!"?
Все въпроси, на които не намираме отговор нито в официалнтата ни история, нито в учебниците ни по история. Затова политиците ни до ден днешен излагат себе си и нас, като повтарят публично, че България я има от 681-ва и че азбуката ни е славянска?!?
Срам и позор за всички нас, наследници на най-великите духовни водачи и царе в световната история. Дали духовен възход на днешната цивилизация, по думите на друг европейски политик - Франсоа Митеран. 
Ето и част от речта на Доналд Туск, произнесена при откриването на българското Европредседателство на 11.1.2018 г. в Народния театър в София. Публикувана е в сайта на Европейския съвет към ЕС - consilium.europa.eu:
„Отечество любезно, как хубаво си ти!Как чудно се синее небето ти безкрайно!Как твоите картини меняват се омайно!При всеки поглед нови, по-нови красоти.“
Тези думи на Иван Вазов, чието име носи този театър, улавят духа на днешното празненство. „При всеки поглед нови, по-нови красоти“ – тази мисъл ме съпътства днес като председател на Европейския съвет и като поляк. Защото като поляк аз добре разбирам колко много работа, кураж и решимост ви е струвало на вас, българите, да постигнете тези европейски успехи за вашето Отечество. Никой не ви е дал нищо даром. Вие самите, на първо място, сте творците на този исторически обрат, на тези „нови, по-нови красоти“.
По-младите поколения навярно свързват театъра, в който се намираме сега, по-скоро с известния актьор Захари Бахаров и ролята му в култовия сериал „Игра на тронове“, отколкото с поезията на Вазов. Историята на Балканите е по-драматична и по-интересна от сценария на „Игра на тронове“, макар в нея да няма дракони. Всички ние бихме искали настоящето и бъдещето на Балканите да наподобяват по-малко сценарии на драматични филми. Стабилност, сигурност, благоденствие – това заслужават хората в целия този регион. А Европейският съюз съществува, за да превърне именно този сценарий в реалност.
Добре е, че един от приоритетите на българското председателство е бъдещето на Западните Балкани. Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка, кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача – да се поднови европейската перспектива за целия регион. Вие винаги сте били решителни и смели, което потвърдихте и през последните години. Ето защо аз вярвам, че вашето председателство ще бъде толкова резултатно, колкото преди четвърт век беше Христо Стоичков в световната купа. С министър-председател, който би могъл да сплаши не един тракийски воин, ще се справите.".
Интересна подробност: Дядото на днешния председател на Евросъюза Йозеф Туск през 1944 е служил в резервните части на СС. 
При това, се е записал в наказателните отряди на Хайнрих Химлер доброволно, по идеологически причини. 
И съдейки по фотографията, е бил и в състава на СД, която се е занимавала с издирване и арести на евреи в Полша и отправянето им в концлагери.
Приликата между двамата е изклюмително видима на тази снимка. 

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТИТЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РБЪГАРИЯ Ув...