събота, 10 март 2018 г.

ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА


    

Както обещахме - внесохме подписите, събрани от протеста пред Съдебната палата и от петицията с подкрепа на промените, касаещи неизбежна отбрана на българските граждани. Близо 30 години е насъбирана ярост и недоволоство срещу ежедневните жертви, които данъкоплатците дават на престъпността. Насъбраното напрежение достигна своята върхова точка след като пловдивският доктор Димитров простреля престъпник с 9 присъди в дома си.

Арестуването на доктора, който за четвърти път става жертва на кражби в дома му, а наказани няма, предизвика ураган от протести в цялата страна. Пловдив пръв поведе протестната вълна, със събрани хиляди подписи в защита на доктора, а в София ден преди освобождаването му неправителствени организации и общественици събраха стотици недоволни българи пред Съдебната палата, които дадоха своя глас в подписка за незабавни промени в законите, касаещи неизбежната отбрана. В протеста се включиха хора с различни политически възгледи, но обединени от общата кауза ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА. Журналистите Калин Манолов и Патриция Кирилова, инициатори на протеста и подписката, както и сдружение за културно-историческо наследство ВЕЛИКА БОЛГАРИА, изследователският екип 2 - Руните говорят - начело с Мила Салахи, Мотоклан Велика България и много други бяха заедно пред Съдебната палата, за да поискат справедливост и прекратяване на порочната съдебна практика - жертвите да бъдат съдени, а престъпниците - на свобода.

Каузата срещу престъпността обедини българите на фона на русофилско-русофобското разделение два дни преди това - на 3 март, когато хулещите думи на руския патриарх Кирил по адрес на българските управленци, заради официалните им благодарствени писма за деня на Освобождението на България към Украйна, Финландия и към други народи, които са се включили в тази освободителна война, разделиха за пореден път българския народ.
На 9 март родолюбиви българи от неправителствени организации и от парламентарната група на Патриотичния Фронт обединиха усилията си срещу престъпността в България. Бяха внесени хиляди подписи на граждани от цялата страна, които искат незабавни промени в законите, свързани с неизбежната отбрана. Към събраните подписи от София бяха добавени подписи от онлайн петициите, в следващите дни се очаква да се присъединят и други градове, които са правили протести по повод ареста на д-р Димитров.

По време на срещата в Парламента организациите от неправителствения сектор разговаряха с депутатите Искрен Веселинов - зам.-председател на ВМРО и на ПГ Обединени патриоти, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Борис Вангелов, Йордан Йорданов от ВМРО, както и със зам.-председателя на Атака - Павел Шопов. След срещата на ПГ „Обединените патриоти“ с представители на Сдружение „Велика БОЛГАРИА“, мотоклан „Велика България“ и организацията на частните детективи, депутатите и представителите на неправителствените организации обясниха мотивите за подписите за промени в законодателството пред медиите.
„Предложенията са за разширяване на обхвата на неизбежната отбрана – да бъдат включени всички случаи на проникване в дома, във вилни имоти, стопански постройки, нападение в моторни средства“, обясни Искрен Веселинов.
Той обясни, че патриотите подкрепят мнението на гражданите и обеща, че техните виждания ще бъдат представени пред работната група.
Разбрахме се и по много други въпроси относно наказателната репресия и наказателния закон. Бяха дадени много цени идеи за това какво може да се направи за общата превенция и за в бъдеще ще поддържаме непрекъснат контакт с организациите, коментира Павел Шопов от Атака.


Интердисциплинарният изследователски "Екип 2 - РУНИТЕ ГОВОРЯТ", който бе сред организаторите на протеста в София заедно със сдружение за опазване на културно-историческото наследство на България - ВЕЛИКА БОЛГАРИА, подчертават непартийната същност на каузата ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА:

"Нашият екип не е обвързан с политически партии и движения, но това не означава, че нямаме визия за съхраняването и развитието на нашата държава.

Ние сме за единението на всички, които имат българско самосъзнание без значение на етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние за съграждане на развита, силна и духовна България.

За нас всички българи са свободни и равни по достойнство и права пред закона.

Не делим българите в страната и зад граница, тъй като всеки човек с българско самосъзнание, независимо от неговото гражданство е част от Духовната общност, наречена България.

Ние сме за опазване на традиционните български ценности, националното достойнство, историческата памет на българската народност и заветът на нашите велики предци – ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ.

Всеки, който е готов и приема да бъде част от единната и неделима Духовна общност, наречена България, ние сме готови да работим с него, в името на нашата изконна земя и нека българският дух да пребъде.

Очакваме вашите идеи за обединяване на всички българи, с които можем да съградим днешния национален идеал".!понеделник, 5 март 2018 г.

ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ИСКА СВОБОДА ЗА Д-Р ДИМИТРОВ! СУВЕРЕНЪТ ИСКА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА

Нито един българин не остана безразличен към ареста на д-р Димитров в Пловдив, защото почти всяко българско семейство е жертва на все по-безназаказаната престъпност в България. 
За минути десетки хиляди българи от цялата страна чрез социалните мрежи организираха протести и петиции в защита на доктора, но не само това - те искат промени в закона, който върза ръцете на жертвите и даде свобода на престъпниците. Близо 30 години търпение, за да прелее днес в общонародно недоволство и ярост. 
Докато политиците ни разединиха на уж обединителния  национален празник 3 март, една човешка съдба накара всички нас да си подадем ръка и заедно да направим възможното да заживеем в един по-добър свят! В една чиста и свята България! С общи усилия, без партии и деления.
Ето текста, който ще бъде внесен в Парламента след събирането на подписи от неправителсвени организации, общественици с активна гражданска позиция и всички, които вече нямат търпимост към липсата на правосъдие!
Благодарим на журналиста Калин Манолов за обоснования текст на петицията: 


ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБЪГАРИЯ
Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации и на общественици с активна гражданска позиция, изискваме законодателни промени, които да защитят Суверена от ширещата се и безнаказана престъпност.
 Задържането на д-р Иван Димитров от Пловдив, защитил семейството си от крадци, е пореден повод да поискаме крайно наложителната промяна в Наказателния кодекс, която да разшири понятието „неизбежна отбрана” и да позволи на спазващите закона български граждани адекватно да защитят имота, живота и честта си от престъпни посегателства.
Смятаме, че законодателни предпоставки за успешна и ефективна борба срещу престъпността могат да бъдат създадени чрез възстановяване института на неизбежната самоотбрана, отменен с РЕШЕНИЕ № 19 от 21 ноември 1997 г. по конституционно дело № 13 от 1997 г., докладчик съдията Стефанка Стоянова (Обн., ДВ, бр. 120 от 16.12.1997 г.) .
Решението на КС отмени шестте хипотези от § 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК), при които законодателят приема, че независимо от характера и опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако:
1. нападението е от две и повече лица;
2. нападателят е въоръжен;
3. нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилище, вилен имот или стопански обект;
4. нападението е в моторно, въздухоплавателно, водно превозно средство или подвижен железопътен състав;
5. нападението е извършено нощем;
6. нападението не може да бъде отблъснато по друг начин.
По този начин гражданинът остана отново напълно беззащитен пред лицето на организараната и битовата престъпност, които през следващите 15 години придобиха застрашителни размери. През 1997 г. народните представители, членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите, се обединиха единодушно около становището, че „предвидените изменения в законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от
Министерския съвет, са целесъобразни и отговарят на обществената необходимост във връзка с криминогенната обстановка в страната”. Тяхната цел бе адектватната защита на гражданите и осигуряването на техния спокоен живот; подпомагане на предприемаческата дейност чрез премахване на рекета от борчески групировки; създаването на подходящ климат за привличане на чуждестранните инвестиции. Тези цели стоят и пред сегашното, и пред всяко следващо управление на България. Но са трудно постижими, ако законът защитава престъпника вместо спазващия законите гражданин.
Правото на живот е основно конституционно право. Наред с достойнството и другите права на личността то съгласно чл. 4, ал. 2 от Конституцията се гарантира от държавата. Тогавашният състав на Конституционният съд признава в цитираното си решение, че „средство за защита на личността и правата на гражданите, включително и на правото на живот, са не само наказателноправните норми, които определят кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях. Такова средство, позволяващо защитата на обществените отношения от увреждане и предотвратяването на накърняването им, е и неизбежната отбрана. Тя има за цел запазване на застрашеното право и допуска то да бъде защитено от засягане”.
Още от приемането на Наказателния кодекс през 1968 г. в него има текст за т.нар. „действие при неизбежна отбрана”. Но той продължава практиката от времето на Сталин, когато правораздавателната система нямаше за цел да защити свободния гражданин, а да ограничи свободата му, като го направи лесна жертва на престъпници. От там са и схващанията за „граници на допустимата самоотбрана” и поставянето на правата на престъпниците пред тези на честните хора. В момента чл. 12, ал. 3 от НК, който урежда неизбежната самоотбрана, гласи: „Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище"”. При нивото на битова и органиирана престъпност в България в момента, тази уредба на института за неизбежната отбрана не помага на нападнатия, когато държавата не може да бъде на мястото на нападението. Стига се до парадокса, ако нападението е извършено от повече от едно лице в собствения ти дом и когато нападателите са въоръжени с хладно оръжие, а нападнатия притежава законно огнестрелно оръжие, да не може да го използва, защото това би се приело за превишаване на пределите на неизбежна отбрана.
Уважаеми народни представители,
Предлагаме нова редакиця на понятието „неизбежна отбрана” : "Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, които е защитавал, или намирайки се в тях, е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат за нападателя". Дали ще възстановите старата или приемете тази или някоя друга дефиниция на понятието, жизнено важно е законът да защитава гражданите, а не престъпниците. Възможноста те сами да се грижат за сигурността си, когато държавата не може да направи това, няма да създаде предпоставки за превратно тълкуване, нито ще доведе до прикриване на умишлени убийства като неизбежна отбрана. Има прокурори и съдии, които преценяват при какви обстоятелства е използвано оръжието, има следствени и криминоложки техники, чрез които могат да се съберат необходимите доказателства, които да попречат на възможните злоупотреби.
Настояваме максимално бързо да предпиремете нужните законови промени, за да се чувстват българските граждани сигурни за живота, имота и честта си.

ЗА ЗАКОНОВО РАЗШИРЯВАНЕ НА СТАТУТА НА НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА
Калин Манолов, Журналист:
Организация на Обединените Българи, председател Живко Бъчваров:
Сдружение Велика БОЛГАРИА, председател Патриция Кирилова:
Мото Клуб Велика БЪЛГАРИЯ: Георги Коларов
ДРУГАРЮ ГУНДЯЕВ - КИРИЛ, И НИЕ СМЕ ОБИДЕНИ ОТ ЛЪЖИТЕ НА РУСКИТЕ ПОЛИТИЦИДругарю Гундяев, агент Михайлов или патриарх Кирил, 
не си представям църквата в ролята на политически и исторически инструмент! 
Още повече с лъжите на един поп, че Украйна е била в пределите на руската империя и затова не трябва да благодарим на украинския народ като празнуваме 3 март?!?
Драги другарю!!!! 
Всички руски народи са били част от империята на Стара Велика България, нали така? Това е историята ни преди Аспарух, не се учи в учебниците по заповед на Москва. Питам се: Москва още ли ни управлява?
Питам също: 
Не е ли грях да съдиш, да обвиняваш политици в друга държава, да ги нападаш? 
Не е ли грях да проповядваш друго, освен смирения и вяра в Бог? 
Не е ли грях, да носиш часовници за 30 хиляди      евро, докато руският народ емигрира във всички посоки и живее все по-бедно?                                                  Снимка със скандалния скъп часовник на Кирил, който и                       изтрит с фотошоп, но се вижда огледално на масата!Не е ли грях, да размахваш пръст като втори Путин?
Не е ли грях да искаш милиционерите в друга, не в твоята държава, да обикалят домовете на всеки, който е написал, че не харесва идването ти в България? 
Не е ли грях да унизиш български президент и да го принудиш да забрани украински, финландски и други знамена да се веят на Шипка и то на националния празник на България? 
Не е ли грях уж в демократична държава, ако Русия изобщо е такава, да кажеш публично "човешките права са новата ерес"? 
Като говориш за лъжа, защо не кажеш на Путин да спре да лъже, да спре да краде богатите ресурси на Русия, да спре да трупа милиарди и да остави малко хляб на руския народ?
Не е ли лъжа изпускането на твоя колега от КГБ - адашът ти Владимир, но Путин, че от Македония идват буквите на Русия? 
Не е ли лъжа, че наричате волжките Българи - татари? И други милиони наследници на предците ни от Стара Велика България - днес Руска федерация?
Не е ли лъжа цялата история на днешна Русия, скалъпена върху историята на империята на Кубрат - единствена без робство до идването на вашите племена?

Драги другарю,
всичко около вас е лъжа! И докато тънете в милиционерски мъгли, ние се опитваме да не сме част от вашето театро! Трудно ни е, защото влагате много усилия извън Русия - да си купувате агенти и те да ви се надупват в унизителни пози, каквито видяхме на 3 март. 
Поздрави на другаря Путин от онези будни българи, които няма как да купите! 
Защото в сърцата им гори отънят на българския дух!
Малко история за подложените на крепостно робство векове наред руснаци - не от чужди поробители, а от руския цар.

Не случайно по време на руско-турската война Достоевски гневен пише на руския цар: "Защо допуснахте нашите бедни крепостни селяни да отидат да освобождават уж поробени българи, които живеят в огромни къщи, каквито при нас дори мужиците нямат. А трапезите им са отрупани с ядене, каквото не сме виждали"!
Какво се крие зад гневните думи на Достоевски, които показват, че поробените от руснак руснаци са били много по-гладни и бедни от поробените от османци-българи.
И как да чакаме свобода от руски царе, поробили собствения си народ?!?
Руски робини от времето на Царска Русия.
Столетия наред хората в Русия са използвани вместо впрегатен добитък, за да теглят баржи по реките. Станали са известни у нас най-вече от картината на Репин "Бурлаки на Волге". 
Използването на хора е било по-евтино от коне. А използването на жени е било по-евтино, отколкото на мъже. В обявите от 19 век в руските вестници често може да попаднете на обяви от типа "Заменям кон за пет селяни. Да не пият". Крепостните в Русия - близо 90% от населението, не са имали право дори да бъдат кръщавани, а господарите им са ги наричали на имената на домашните си животни. ( Снимка на руски робини в царска Русия).
Крепостничеството е отменено едва през 1861 г.
Точно в тази година великият Георги Раковски издава брошурата си "Руската убийствена политика за българите." В същата година Българската екзархия прави първия си опит за обявяване на независима Българска екзархия в Цариград. По настояване на руския консул княз Лобанов българските владици са заточени в Диарбекир.
По тона време българите, макар и под османско владичество, строят къщи на два, три ката, строят сами, без държавна подкрепа църкви, манастири, мостове, фабрики, училища и гимназии.
По това време мнозина заможни българи търгуват с цяла Европа, Русия и на териториите на цялата Османска империя.
Пак по това време мнозина заможни и не толкова заможни българи изпращат децата си да учат в престижни училища по света.
Много години след отмяната на крепостничеството, милиони руснаци запазват крепостния си манталитет и робска психика.
След идването на власт на руските болшевики , те практически отново станаха крепостни за цели 70 години.
Много от тях и до днес носят манталитета на крепостни и зависими от императора-господар.вторник, 27 февруари 2018 г.

ПОЛИ ПАСКОВА РАЗКРИВА КЪДЕ СЕ КРИЕ ЛЕЧЕБНАТА СИЛА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

   Поли Паскова вдига националното ни самочувствие с концерт-спектакъл на 21 март в НДК

С родолюбив концерт-спектакъл ще върне националното ни самочувствие фолклорната звезда Поли Паскова, която ще зарадва почитателите на българските традиции и фолклор на 21 март в зала 1 на НДК. Спектакълът в три части - "Аз съм, Българийо, твоя дъщеря", ще премине със засилени мерки за сигурност заради  Европредседателството, концентрирано в двореца на културата. 
В първата част на концерта Поли ще представи песни от всички области на България. Втората е кафанска част - с музикантите от оркестър Уникат и гостуващи инструменталисти от Македония. На сцената ще се качи и сръбската легенда Аце Илич, звезда на Гранд Продъкшън, който покани българската певица за дует в Сърбия. Той отложи концерт в Чикаго, за да пее с  любимката си в НДК. 
Третата част ще представи най-силните песни от репертоара на Поли. Сред тях са шлагерните изпълнения, които певицата налага през последните години като собствен стил. 
Специални гости на концерта са  Николай Славеев, Здравко Мандаджиев, най-добрата родопска певица Росица Пейчева.
Наред с голямото събитие, Поли подготвя и 16-ия си самостоятелен албум "Изпращам ти ангели", по едноимената песен, която е подарък от авторката Росица Узунова. Баща й, родопски певец, починал преди година, в съня й изпял песента и заръчал да я подари на Поли Паскова. 
"Тази песен е доста специална за мен и ще я изпея на финала на концерта", споделя Поли, която ще представи премиерно и част от  песните от 16-ия си албум. 
Концертът ще бъде излъчван по БНТ и Планета Фолк - генерални медийни партньори на събитието. Билети вече се продават в касите на НДК, Ивентим и в СБА-веригата.

- Поли, предстои едно от големите музикални събития на годината - твоят фолклорен концерт в Зала 1 на НДК. Какво е посланието му към публиката с името "Аз съм, Българийо, твоя дъщеря"?
- Заглавието на концерта е посветено на една от любимите ми песни "Аз съм, Българийо, твоя дъщеря". Но всъщност това заглавие нека прозвучи и като скрито послание, че нашето народностно име - българин и българка трябва да се носят  с голяма гордост и достойнство. Само, ако знаем дори една малка част от истината за нашата история и ако осъзнаем колко е специален  е нашият ген, винаги ще ходим с високо вдигнати глави. 

- Неотдавна ти успя да препълниш зала Арена Армеец, което малко  певци постигнаха. Връща ли се българинът към традициите и това може ли да ни дава надежда за промяна в духовната еволюция на народа ни?
- На същата дата 21 март преди няколко години много българи от различни краища се стехока на моя концерт "Молитва за България", за да направим една всенародна молитва за нашата родина и по този начин да ускорим изчистванетао на кармичната национална натрупаност през годините. Убедена съм, че не толкова икономическата криза е решаваща в момента, а по-скоро духовният упадък. И трява да направим всичко възможно да повдигнем духа на българина и националното ни самочувствие. 

- Все повече българи се връщат към фолклора, хората се събират на площади и играят хора. Това сигнал ли е за пробудата на българите?
- Това действително е факт, на пук на националните медии, в които оскъдно присъства фолклорът, българите се активираха и масово започнаха да играят народни хора. Явно на подсъзнателно ниво усещат, че фолклорът ни е неделима част от нашата идентичност, а не по-малко важно е, че нашите хора са лечебни. Само ние имаме над 40 неравноделни такта - всяко хоро е кодова стъпка по земята, която повдига положителните вибрации във Вселената и всяко хоро пулсира в различна честота, която е в унисон с честотата на даден орган в човешкото тяло. Темата е дълга и обширна.
Знаем, че ритимът 7/8 е ритима на сърдечния тон, свързан с ядрото на Галактиката. А с ритъма 3/4  пулсира ядрото на Земята.

- Често казваш, че фолклорът ни е енергиен стълб към небето. Осъзнаваме ли това наше богатство вече?
- Смело мога да твърдя че фолклорът ни е майчиния език на нацията. Това е генофонд, нематериално културно наследство, натрупан през вековете. Този генофонд крие в себе си много мъдрости и истина. Всичко е във фолклора ни - и исторически моменти, и традиции, обичаи, радост и мъка. Още от древни времена са използвани песни и танци, и чрез виното са се извършвали магични ритуали. Някои неща в днешно време ги вършим автоматично и несъзнателно, но в тях се крие много сила и тайнство, предназначени за българския род. Затова трябва да опазим обичаите, а не да бъдем отворена порта за чужди култури.  

- Твоите почитатели не спират да споделят как са лекували различни заболявания с твоите песни. Каква е тайната на това чудо?
- Винаги съм отбягвала да говоря на тази тема, но нещата излизат наяве. Истината е, че има доста излекувани хора и най-мистериозният случай беше прогледнала жена на концерта в Арена Армеец с диагноза дегенерация на ретината. Знаем, че всичко във вселената е звук и вибрация, човешките клетки също вибрират. Даден глас може да съдържа такива вълнови характеристики, че да може да лекува или отблокира енергиините точки в човешкия организъм, които са следствие от преживени ниско вибрационни емоции (като страх, стрес, гняв, злоба, омраза, депресия  и други). Всички тези емоции се материализират на клетъчно ниво с физическо проявление. Щом един глас може да те накара да настръхнеш или да поплачеш, значи вече чистиш душата си и тялото си. Защото е казано - каквото отвътре, такова отвън. 

- Българските радиа и телевизии нямат отделено време в програмата си за фолклор. Това означава ли, че не осъзнават значението му и лишават публиката от него?
- Според мен има целенасочен процес за изкореняване на едни от най-ценните културни традиции, които са ни опазили през вековете. Не може да притежаваме такова национално богатство като фолклора и да то няма достойно място в национален ефир. С парите от нашите данъци финансираме чужди култури и традиции. Това е недопустимо. 

-  Вече имаш албуми не само в България, но и в Сърбия, което е почти невъзможна мисия за  български изпълнител. Канят те и за дуети в Босна. Каква е рецептата ти за успех не само в страната ни, но и извън нея?
- За голяма моя радост успях да пробия в непробиваемата  и капсулирана за чужди култури Сърбия и то с български народни песни. Което се оказа небивал успех в тяхната културна история. 
Успях да запиша дуети с техни изпълнители, които са легенди на сръбската сцена. Участвах и в пет новогодишни програми, изнесох рецитали на фестивали в Босна и Сърбия. На концерта в зала 1 на НДК поканих Аце Илич, звезда в нашата съседка. Ако трябва да бъда откровена, ядосвам се, че тук въртим песните им и пълним залите на техните изпълнители, а там нас ни нямат за нищо. Една държава се превзема точно през културата. 

-  Ти стана част от изследователския екип "Руните говорят", който успешно разчете за първи път пръстените на цар Кубрат, Тервел и Борис Първи. Готови ли са българите да чуят истинската история на своите предци, дали началото  на днешната цивилизация?
- Истината за България няма да бъде удобна за много народи, които са си пренаписали истории и са си сложили гръмки названия. Екипът 2 на "Руните Говорят" успя да разкрие истината за първия български царски род Дуло, за родовете, излезли от него, за слънчевия код, който притежаваме само ние - белите (българите), за това, че Христианство е имало и през 6 век, когато Кубрат е Християнизарал племената, присъединени към империята, наречена от гърците Стара Велика България.  Успяхме да разкрием и родовата клетва на българите, с която се са приобщавали други племена чрез знание, не с насилие - защото нашите предци са владеели 7-те стихии (кодирани в седмолъчната Розета от Плиска) и са били със званието Цар на царете - обучавани са 20 години от жреци в бойни изкуства, астрология, стратегия, философия, духовни и други знания. Разпръснати на лъчи по света след потопа в Черно море само племето Беси остава да пази Мадара, което е главното светилище на Земята. Българи, ако знаете, че обетованата земя се нарича България, много бързо ще се приберете тук, където не случайно сте родени. За да може с любов и вяра помежду ни да сътворим един нов живот в прекрасната ни родина. 

Едно интервю на Патриция Кирилова

вторник, 20 февруари 2018 г.

КАК АРХЕОЛОГЪТ КРАСИМИРА ЛУКА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА ЮНЕСКО И СЕ ОКАЗА НЕУДОБНА


   Археологът Красира Лука е заръвшила  археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е председател на Българско археологическо сдружение. От тогава до сега е ръководила или участвала в множество проекти, посветени на опазването на културните паметници и популяризирането на културното наследство на България, сред които - Създаване на археологически комплекс Мездра-Калето, организирането на международна кампания за спасяването на антична Рациария, археологически летни лагери. 

Като председател на сдружението по нейна инициатива са възстановени или са инициирани нови проучвания на редица обекти в Северозападна България. Участник е в множество научни експедиции, посветени на проучването на римския и средновековен период в този регион. Ръководител на археологическите разкопки в римския военен лагер Conbustica, Видинско и на спасителни действия в Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. Съставител и редактор на научни издания и сборници, свързани с издателската дейност на сдружението. Автор на над тридесет научни статии и студии, а също и на редица научно-популярни публикации, представяща археологията на достъпен език. Член е на Европейската асоциация на археолозите и на Europa Nostra – европейска организация за опазване на културното наследство.

- Г-жо Лука, защо не Ви разрешават да работите като археолог и от кого зависят разрешителните за разкопките?
- Проблемът не е само при мен. В България има общо седем университета, които предлагат специалност Археология. Ако допуснем, че годишно от всеки университет излизат поне 10 обучени специалисти, то това значи, че от 1998 г. насам (когато аз се дипломирах) България би трябвало да разполага с около 1400 висшисти-археолози, без да броим тези преди тях. По официални данни обаче, работещите археолози в момента са между 200 и 300 …? За това твърдя, че България е една от най-богатите държави в света! Една от малкото, която може да си позволи да финансира обучението на специалисти (да не забравяме, че в България образованието все още е безплатно, т.е. платено от данакоплътеца) и след това да ги изхвърли на боклука …
Години наред се гордеех, че съм единственият археолог, който успява да провежда археологически разкопки и изследвания, без да ощети с нито един лев държавния бюджет. Използвах какви ли не подходи – частни спонсори, платено обучение за чужди студенти (което включва, разбира се, и популяризиране на родното ни наследство), различни програми и проекти. Оказа се, обаче, че в очите на археологическата гилдия това е „престъпление“ и че ако археолозите не точат пари от държавата, са „нелегални“, „частни“ и „незаконни“.
И за да не останете с впечатление, че става въпрос само за пари (макар че, като говорим за археология, именно за това става въпрос), ще цитирам Суверена (българския народ), който е казал „Вързан Поп – мирно село“. Да не забравяме, че през 1945 г. са екзекутирани 2730 души, представители на българската интелигенция, политически и военен елит. Т.е. – „главата“, „водачите“ на българите … Между които и основателят на българската археология, международно признатият учен Богдан Филов!!!
Та защо аз и още 1400 човека в България не можем да упражняваме професията си? Ами защото „Попът“ трябва да е вързан… Защото от 1945 г. насам в България интелигенция няма! И защото простият народ се управлява по-лесно.
От кого зависят разрешителните за археологически проучвания? От политическата конюнктура. Няма правила (има закони, но те не се спазват). Ако си удобен – разрешават. Ако не си – търси си работа в Англия (да речем).
Официално разрешителните се издават от министъра на културата, но преди това документите трябва да минат през Археологическия институт с музей към БАН. После отиват в т.нар. Съвет за теренни проучвания (специализиран експертен съвет към министерството на културата). Там се прецеждат още веднъж … Твърди се, че по този начин се упражнява контрол върху качеството на археологическите проучвания. Който е запознат поне малко с хала на културните паметници в България обаче е наясно, че ефектът е изключително негативен.
Преди време един адвокат ме попита: „Добре де, при нас също има определени правила и изисквания, за да получим право да упражняваме професията си. Но го правим веднъж в живота си. А Вие твърдите, че всяка година внасяте дипломата си за висше образование в министерството и молба да работите ?! В това няма логика …“
Протоколите от заседанията в НАИМ към БАН и в т.нар. Терен съвет са твърде интересно четиво. Приличат на битпазар. С две думи – на тези заседания се раздават археологически обекти. Притежавам копия от няколко такива обсъждания и само желязната воля и самодисциплина са ме възпрели до сега да не ги изгоря в камината заедно с лаптопа! До толкова са ниски и долнопробни … Толкова по въпроса за „контрола“!
- Вярно ли е, че археологията е на избирателен принцип - дефакто марионетките работят, а бунтарите не се допускат?
- „Марионетки“ е правилен термин, но „бунтари“ не е! Когато говорим за наука, аз бих използвала думите „учени“ и „псевдо-учени“. Да – псевдо-учените са марионетки, но учените не са бунтари. Науката е безпристрастна, пунктуална и независима. Каквото и да се случва в нашето общество, истинската наука следва своя път. Истинската наука служи на Обществото (с главна буква). Псевдо-науката обслужва частни интереси.
Публична тайна е, че в нашата държава се обслужват частните интереси. Което, разбира се означава, че се дава път на псевдо-учените (марионетките).
- Разкажете с няколко думи за спечеления от Вас проект с доброволци на Юнеско и развоя на събитията?
- Доброволческата програма на ЮНЕСКО е една от стъпките към популяризирането на културното наследство в международен аспект. Чрез нея млади хора от различни държави получават достъп до исторически обекти, а техния доброволен труд подпомага развитието на самите обекти и допринася за включването им в листата на световното културно наследство.
Проектът се казваше “Ratiaria semper floreat” („Рациария винаги ще процъфтява“ – надпис от времето на император Анастасий върху главната порта на древния град Рациария). Той беше един от общо 13 одобрени проекта в Европа и първият по рода си в България. Имаше за цел да подпомогне включването на древния град Рациярия (до днешното село Арчар, Видинско) в листата на ЮНЕСКО.
Оказа се, обаче, че общината, на чиято територия се намира Рациария, е осъществила проект на стойност 810 000 евро (съвместно с община Майданпек, Сърбия). В нашата съседка Сърбия парите са изхарчени за построяването на супермодерна музейна сграда, а в България – за две табели …
Проектът на ЮНЕСКО нямаше как да уцели по-неудобен момент. Някакви си чужденци и някаква си „частна организация“ искаха да видят как се стопанисва древния паметник. Нямаше начин да ни допуснат!
Отдавна се боря за спасяването на Рациария и поредните пречки не бяха изненада за мене. Това, което никога няма да забравя обаче е уважаван от мен журналист от БНР, който пристъпваше от крак на крак (като виновен ученик) и повтаряше „ми да, ми добре … Ми няма какво да направя …“. Толкова струва нашето културно наследство – 810 000 евро!

- Какви дела водите и срещу кого? Лесно ли е да се бориш със системата?
- Хубав-лош, Законът трябва да се спазва. Водя дела за правото си да работя като археолог и българският съд постанови, че съм права. Последното ми спечелено дело е срещу бившия заместник министър на културата Бони Петрунова (сега вече шеф на Националния исторически музей). Някой трябва да извика „Царят е гол!“ и аз се опитвам да го направя по законен начин.
Голямата ми борба е да се спазва Законът. Колкото и несъвършен да е, никой не трябва да си мисли, че е над него. В момента съществуват огромен брой нарушения, от които ще изброя:
1. Изискването за осигурено финансиране на аварийна консервация след края на археологическите проучвания. Посетете обектът Рациария и вижте дали изобщо има някаква защита на изровените старини.
2. Изискването (до миналата година) за целогодишна осигурена охрана  на археологическите обекти. Пак отидете до Рациария …
3. Изискването за експониране на културни ценности (надписи и архитектурни детайли) под защитно покритие. Не е необходимо да ходите до Рациария. Идете в Докторската градина в София …
4. Изискването за инвентиране на културните ценности. Идете в НАИМ при БАН или в който ви хрумне музей … Аз лично още преди десет години предадох в Регионален исторически музей Видин всички находки от моите проучвания (около 2000). До ден днешен те не са инвентирани!!! Демек – не са заведени във фонда на музей и де юре не съществуват.
Да продължавам ли …?


- Как ще ни обясните факта, че в българските музеи не фигурират българи до XVIII век?
- Не се бях замисляла как се представят българите в нашите музеи. Спомням си момент от обучението ми в Софийския университет, когато ни обясниха, че дали говорим за българи или за славяни зависи от политическата конюнктура. Преди 9 септември 1944 г. са търсили българите, след това – по нареждане на Коминтерна – славяните …
Истината е, че средновековната българска археология винаги е изпълнявала нечии „нареждания“! И за това е толкова отчайваща и слаба. Замислете се кои са „големите“ открития през последните 20 години? Перперикон (ми той се оказа тракийски и римски), Созопол (пак римски), Сердика (римска) …
Ще споделя нещо, което ме разтърси из основи през последните месеци. В района на днешния Видин иманяри са открили (и веднага продали в чужбина) златна корона, скиптър и жезъл … Може и да не е истина, но дори и измислица този слух показва колко много българите жадуват и искат тяхната история да бъде показана на света, да бъде реална и да имат нещо истинско, до което да се докоснат.
Всъщност българите са представени в музеите до толкова, до колкото са стигнали силите на нашите учени да разшифроват миналото ни. Поколението, с което аз съм израснала и което ни обучаваше в университета, все още следваше руската славянофилска традиция. Трудно се пробива тази стена, още повече в период, в който българската археология се намира в най-големия си упадък от своето създаване насам. Акцентът е върху създаването на сензациите и усвояването на средства, т.е. – отвори се път за плагиатство и за налагане на мнение от позиция на силата. Не мисля, че в тези условия, която и да е тема от българската история има шанс …
- Подкрепихте изискването от суверена към историците да докажат титлата хан и кан на българските държавници. Това означава ли, че и Вие не сте съгласна с тях?
Подкрепих идеята „да се раздвижи блатото“. За съжаление България вече не разполага с достатъчно компетентни учени, които биха се произнесли по темата. Необходими са нови изследвания, проведени от съвсем различна позиция. За да се случи това обаче, българската история (не само ранната) трябва да излезе от политическата конюнктура. Защото в момента буквално „гониме Михаля“ и пропускаме истинските стойностни неща.

- Какво тябва да се промени, за да опазим Културно-Историческото ни наследство за идните поколения?
- Законовата уредба трябва да мине от забранителен в поощрителен режим. Какво се случва, ако някой иска да направи нещо за културните паметници в нашата държава? Най-фрапантният случай от последните дни е опитът да бъде спасена църквата „Св. Спас“ край дупнишкото село Червен брег. Фондация „Света България“ е събрала средства от дарители за запазване на стенописите на църквата. За това е било необходимо да се направи и дренаж, който да отнеме влагата. „Дренаж“ означава малка дупка (да речем с широчина около 50 см.) около основите на сградата. Да, ама не!
Тъй-като църквата е построена върху по-стара, парите са буквално са били иззети от Археологическия институт към БАН. Три години под ред т.нар. „дренаж“ се разпростира на метри около църквата … Три години подред парите на дарителите отиват не по предназначение, а за някакви си никому ненужни археологически сондажи. И три години подред стенописите продължават да се рушат! А тези, които са отделили от собствените си средства, за да опазят църквата са измамени. (http://news.bnt.bg/bg/a/spor-za-sbrani-sredstva-za-srednovekoven-khram )
Та какво трябва да се промени? Вместо да „забранява“, Законът трябва да „поощрява“. В случая една благородна инициатива е блокирана, защото на изпълнителите е забранено да я извършат. И най-фрапантното е, че според действащият закон тези, които са отделили средства и време, за да спасят един културен паметник, са „Persona non grata“, т.е. те нямат думата! Защото са „частна организация“ ?!
- Във връзка с иманярските престъпления в България - вече се говори за над половин милион иманяри у нас,  смятате ли, че те могат да работят толкова години без протекция от органите, които трябва да ги преследват?
- Винаги съм казвала и сега ще го повторя: Терминът „организирана престъпност“ не означава „група цигани с лопати“! Ако няма кой да купува, няма да има и кой да копае!!! В България се преследват онези с лопатите, т.е. лекуваме синдрома, но не и болестта.
Разбира се, че иманярството се покровителства свише! В кюпа са музейни работници, прокуратура и полиция. Какво означава това, че с години не можем да опазим един обект като Рациария например? Даже Google maps са заснели иманярска групичка покрай пътя и въпреки това нищо не се случва.
Точно обратното – директорката на Видинския музей е разследвана за участие в трафик на антики, но в момента е в археологическия екип, който проучва Рациария. Доброволците на ЮНЕСКО бяха отстранени от там. Средствата за охрана и за аварийна консервация се „замитат“.
Та като говорим за „забранителен“ и „разрешителен“ режим … Ето това е ефектът, когато се забранява! Забранява се на професионалните археолози, забранява се на неправителствените организации, забранява се на журналистите, забранява се даже и на местните полицаи …


- Упорито се говори и за археолози-иманяри – какво е Вашето мнение?
- Аз лично бях извикана в ГДБОП по сигнал на Регионалния исторически музей Видин да давам обяснения за действията си като археолог. Обвинението беше, че след като се финансирам с „частни“ средства (разбирай проекти, спонсори и пр.) то значи продавам част от находките и по този начин финансирам проучванията си (?!)
Тук е мястото да напомня, че неправителствените организации са    КОРЕКТИВ на управляващите! Т.е. именно НПО-тата КОРИГИРАТ неизправностите в системата и са проводник на обществения интерес. Да изпратиш сигнал срещу НПО за това, че е успяло да активира местната общественост, да събере средства и да проведе дейности в полза на обществото е достатъчно показателно. Крадецът вика „Дръжте крадеца!“
Моето лично мнение е, че настоящата система протежира иманярството. Темата е дълга, но тези, които имат власт, се възползват.
- България е сред трите страни в Европа с най-древно историческо наследство и най-непозната дестиация в света с тези си достойнства. Каква според Вас е причината за това?
- Причината е, че гоним лични, а не национални интереси. България е непозната дестинация не само като туристическа, но и като историческа територия. Мога да дам много примери, в които държавата ни изобщо не присъства. Това ще е така, докато не премахнем пипалата на октопода и не дадем път на истинските учени и професионалисти.

                                                                  Едно интервю на ПАТРИЦИЯ КИРИЛОВА
                                                                 Снимки Личен АРХИВ


неделя, 11 февруари 2018 г.

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТИТЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РБЪГАРИЯ
Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации, свързани с културно-историческото ни наследство и представители на суверена, изискваме в навечерието на Националния ни празник  да изпълните едно от основните си задължения – отдаване на почит към вечния Български дух, допринесъл за развитието на днешната цивилизация, поне според световни авторитети.
Преди 4 години отново направихме изискване до всички вас, което бе първата ни крачка към промяната - премахване на тюркския произход на Аспаруховите българи от държавните сайтове.  
По повод подмяната на славната българска история с външна и вътрешна намеса, и широко отразеното в медиите създаване на нов политически проект „кан Кубрат“ и то от историк, изискваме в кратък срок да се инициира с държавна намеса научна конференция, която да събере не само официални учени, а и изследователи, запознати с хилядолетната история на българския дух.  В тази връзка подкрепяме призива на депутата и лидер на Атака Волен Сидеров официалните историци да докажат титлата кан или хан на Кубрат.
Възможно ли е Кубрат да е кан или хан, след като доказано е приел Християнството в Цариград още в детските си години? Възможно ли е да носи корона, след като титлата му е кан и хан, а не Цезар-Цар, както внукът му Тервел – според монетите с негов лик? Време е да се отвори истинската история на българите и тя да залегне в учебниците на нашите деца, които да знаят своя род и произход, да уважават корените си, а не да растат като цветя без корен и да ги превръщаме в емигранти-чуждофили.
Време е Министерството на културата да направи ревизия на всички музеи в България, в които българите се появяват чак през 19 век, за да освободят България от Османската империя. Преди това има неясни племена, траки, римляни, гърци, византийци, османци и така до 19-ти век. Да се подведат под наказателна отговорност всички учени, подменили историята ни. Изискваме да се въведат в учебниците ни след 100 години забвение писмата на цар Калоян до папата – това е един безценен български източник и светъл поглед върху хилядолетната ни история.
Наш дълг е да дадем правилна насока на енергията на подрастващите поколения, да породим национална гордост в съзнанието им, да възпитаме морално-волеви качества и интелектуални интереси, взаимно зачитане, уважение към обществото и Отечеството за едно пълноценно, цивилизовано и проспериращо общество.
Очакваме вашия положителен отговор в рамките на 14 работни дни от внасянето на писмото.

Подписи на родолюбиви организации и изследователи, подкрепили Изискването за Доказване титлите на българските държавници – хан/кан или Цезар/Цар:
Организация на Обединените Българи, председател Живко Бъчваров:
Сдружение Велика БОЛГАРИА, председател Патриция Кирилова:
Изследователски екип РУНИТЕ ГОВОРЯТ – Мила Салахи:
Борислав Стамов, историк:
Поли Паскова, Народна певица:

вторник, 6 февруари 2018 г.

КЪМ МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: ЗАЩО КУЛТУРАТА И ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НЕ СА ПРИОРИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

      До министъра на културата,
          г-н Боил Банов:       

Във връзка с поредица от мои репортажи за неграмотността и лъжите за българската история, изписани в сайтовете на българските министерства и в музеите на България, изпращам въпроси към министъра на културата и се надявам в срок от 14 дни, съгласно Закона за достъп до обществена информация, да имам отговор.  

Г-н Банов,

Срамно е в 21 век, когато имаме достъп не само до съветски източници за българската история, да повтаряме огромната лъжа за славяни, славянска азбука и други манипулации, имащи за цел да унищожат духовната роля на българите в развитието на днешната цивилизация. 
Ако и управляващите нямат понятие от тези въпроси, значи всеки може да посегне на най-важния елемент в националната ни сигурност и идентичност - Културно-историческото наследство. Занимавам се с тази тема не само като журналист, но и като магистър Защита на Културно-историческото наследство на България. 

Въпроси: 
- Г-н Министър, през годините след промените, тоест вече почти 30 години, в държавното ни управление културата и историческото ни наследство не са приоритет. Какво трябва да се промени според Вас?

- Вече 30 години не се решава един национален проблем в  Културно-историческото ни наследство - тюрки, славяни, траки или българи сме? Това се вижда ясно и в държавните сайтове, по-специално на Външно министерство, който показвам тук. Този проблем оказва огромно негативно влияние върху националното ни самосъзнание и идентичност, води до нихилизъм и самоотричане, а следствието е висока емиграция. Имате ли проекти за решаването на проблема? 

- Да се върнем на държавния сайт на Външно министерство и твърдението в него, че азбуката ни е славянска. Вече има достатъчно литература и изследвания, които доказват, че такова понятие няма, то е историческа и политическа манипулация. Все още ли политиката ни е свързана с Москва, че не може да напишем, че азбуката ни е българска?

   -  Голям удар срещу древната и средновековна българска история нанасят и регионалните исторически музеи в страната. Един от примерите е музеят в Кюстендил, където бях преди дни. Това е градът, в който прадядо ми Ильо Войвода се преселва от родния му град Берово, днес в Македония, след като градът е отделен от България. В този музей има наличие на древно културно наследство, но екипът, който е съставил текстовете към изложбата, подредена през 2007 г., явно е антибългарски. Не само че до 19 век почти никъде не виждаме наличие на българи в Кюстендил, а и след римската му епоха, влизаме в славянска такава, като дори името му Велбъжд било славянско?! 

- Г-н министър, знаете ли че в 90 процента от музеите в България за българи се споменава след 18 и 19 век? Имате ли представа чии интереси обслужват музеите и тези, които имат право да слагат подобни текстове?

- Подобен е случаят с музея в Хисаря, където също не можем да видим българи до 18-19 век. Но пък има абсурди, според които гърците от Тасос, прогонени от гърците от Атина, бягат и са приютени от траките в днешен Хисар?!? Знаете ли, че в почти всяко българско семейство, включително и моето, има прогонени българи от Беломорска Тракия, в която попада и Тасос и само преди 100 години там е имало милионно българско население. Как преди хиляди години там е имало само гърци, гонени от други гърци? 

- Г-н министър, има ли възможност да се назоват с имената им тези, които са допуснали подобно престъпление спрямо българската историческа памет и бихте ли съдействали тези хора да бъдат показани на българското общество с превенцията да се предпазим от следващите опити да се подмени историческата ни памет и национално самосъзнание?

   Ето и цитати от сайта на министерството на външните работи, които напълно отричат България и нейния духовен принос в развитието на европейската цивилизация: 

Министерство на външните работи - История

В края на ІХ в. братята Кирил (Константин Философ) и Методий създават и разпространяват славянската азбукаТехните ученици Климент и Наум идват в Българиякъдето са радушно приети и намират добри условия за работа. Те развиват богата образователна и литературна дейност. От България ...

ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА

     Както обещахме - внесохме подписите, събрани от протеста пред Съдебната палата и от петицията с подкрепа на промените, касаещи неизбе...